Dòng Nội dung
1
Đồ án tốt nghiệp đại học: Trường đại học thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh / Trần Văn Tuân; Lê Trọng Hải (GVHD)
Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
69 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Tìm hiểu thêm về các giải pháp kỹ thuật xây dựng đồng thời khai thác cảnh quan đặc thù ở Bãi Dài, khai thác yếu tố cảnh quan, tổ chức các dịch vụ, môn chơi thể thao...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)