• Đồ án tốt nghiệp
  • 725 B932 - V217
    Đồ án Tốt nghiệp Đại học: Bảo tàng khu chứng tích chiến tranh Sơn Mỹ /
DDC 725
Tác giả CN Bùi, Minh Vấn
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án Tốt nghiệp Đại học: Bảo tàng khu chứng tích chiến tranh Sơn Mỹ / Bùi Minh Vấn; Bùi Minh Huy Tước (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
Mô tả vật lý 52 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Trình bày những ý tưởng, xu hướng phát triển, thiết kế của bảo tàng...
Từ khóa tự do Bảo tàng
Từ khóa tự do Kiến trúc công trình
Tác giả(bs) CN Bùi, Minh Huy Tước
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10109007, 10109177
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113264
0026
00426FA8482-5EC3-4B4F-9BB3-4A5CB833FC07
005202007291542
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200729154254|bhoaitm|c20180613110114|dhoaitm|y20180611110211|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a725|bB932 - V217
100 |aBùi, Minh Vấn
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án Tốt nghiệp Đại học: Bảo tàng khu chứng tích chiến tranh Sơn Mỹ / |cBùi Minh Vấn; Bùi Minh Huy Tước (Giảng viên hướng dẫn)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2017
300 |a52 tr. ; |c29 cm.
520 |aTrình bày những ý tưởng, xu hướng phát triển, thiết kế của bảo tàng...
653 |aBảo tàng
653 |aKiến trúc công trình
700 |aBùi, Minh Huy Tước
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10109007, 10109177
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/20180611qt/bui minh vanthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109007 Kho sách chuyên ngành 725 B932 - V217 Đồ án tốt nghiệp 1
2 10109177 Kho sách chuyên ngành 725 B932 - V217 Đồ án tốt nghiệp 2

Không có liên kết tài liệu số nào