• Đồ án tốt nghiệp
  • 725 N576 - D988
    Đồ án tốt nghiệp đại học: Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tp.Hồ Chí Minh /
DDC 725
Tác giả CN Nguyễn, Mạnh Duy
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tp.Hồ Chí Minh / Nguyễn Mạnh Duy; Đặng Minh Khải (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
Mô tả vật lý 62 tr. : Kèm theo bản vẽ ; 29 cm.
Tóm tắt Trình bày các nội dung thiết kế, nhiệm vụ và giải pháp thiết kế cho bảo tàng mỹ thuật đương đại...
Từ khóa tự do Bảo tàng mỹ thuật
Từ khóa tự do Kiến trúc công trình
Tác giả(bs) CN Đặng, Minh Khải
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109038
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113296
0026
0040C3D8747-AC17-4434-93E8-6AF16103C340
005202007291543
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200729154306|bhoaitm|c20200608081205|dhoaitm|y20180611145906|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a725|bN576 - D988
100 |aNguyễn, Mạnh Duy
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tp.Hồ Chí Minh / |cNguyễn Mạnh Duy; Đặng Minh Khải (Giảng viên hướng dẫn)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2017
300 |a62 tr. : |bKèm theo bản vẽ ; |c29 cm.
520 |aTrình bày các nội dung thiết kế, nhiệm vụ và giải pháp thiết kế cho bảo tàng mỹ thuật đương đại...
653 |aBảo tàng mỹ thuật
653 |aKiến trúc công trình
700 |aĐặng, Minh Khải
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109038
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/20180611qt/nguyen manh duythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109038 Kho sách chuyên ngành 725 N576 - D988 Đồ án tốt nghiệp 1

Không có liên kết tài liệu số nào