• Đồ án tốt nghiệp
  • 725 T772 - H368
    Đồ án tốt nghiệp Đại học: Bảo tàng chứng tích chiến tranh Củ Chi /
DDC 725
Tác giả CN Trần, Trung Hậu
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp Đại học: Bảo tàng chứng tích chiến tranh Củ Chi / Trần Trung Hậu; Lê Vĩnh An (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
Mô tả vật lý 37 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Trình bày các cơ sở lý luận và đề xuất ý tưởng thiết kế bảo tàng chứng tích chiến tranh.
Từ khóa tự do Kiến trúc công trình
Từ khóa tự do Bảo tàng chứng tích
Từ khóa tự do Bảo tàng chứng tích chiến tranh
Tác giả(bs) CN Lê, Vĩnh An
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109073
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113328
0026
004FBB5F7D8-ADED-4B79-A52F-F84D35056D9C
005202007291542
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200729154212|bhoaitm|c20200612141209|dhoaitm|y20180612105947|zhOaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a725|bT772 - H368
100 |aTrần, Trung Hậu
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp Đại học: Bảo tàng chứng tích chiến tranh Củ Chi / |cTrần Trung Hậu; Lê Vĩnh An (Giảng viên hướng dẫn)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2017
300 |a37 tr. ; |c29 cm.
520 |aTrình bày các cơ sở lý luận và đề xuất ý tưởng thiết kế bảo tàng chứng tích chiến tranh.
653 |aKiến trúc công trình
653 |aBảo tàng chứng tích
653 |aBảo tàng chứng tích chiến tranh
700 |aLê, Vĩnh An
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109073
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/1206dieu/tran trung hauthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109073 Kho sách chuyên ngành 725 T772 - H368 Đồ án tốt nghiệp 1

Không có liên kết tài liệu số nào