DDC 725
Tác giả CN Nguyễn, Quỳnh Băng Ngân
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Bảo tàng gốm sứ Hội An / Nguyễn Quỳnh Băng Ngân; Võ Ngọc Hùng (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
Mô tả vật lý 70 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Cơ sở khoa học, nội dung thiết kế.
Từ khóa tự do Kiến trúc công trình
Tác giả(bs) CN Võ, Ngọc Hùng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109110
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113364
0026
00498443F98-2F17-44C0-8B71-761569A59C05
005202007291542
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200729154239|bhoaitm|c20200625095520|dthuylv2|y20180612142037|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a725|bN576 - N576
100 |aNguyễn, Quỳnh Băng Ngân
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Bảo tàng gốm sứ Hội An / |cNguyễn Quỳnh Băng Ngân; Võ Ngọc Hùng (Giảng viên hướng dẫn)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2017
300 |a70 tr. ; |c29 cm.
520 |aCơ sở khoa học, nội dung thiết kế.
653 |aKiến trúc công trình
700 |aVõ, Ngọc Hùng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109110
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/đo an/2018/211218d/nguyenquynhbangngan/nguyenquynhbangngan_001thumbimage.jpg
890|a1|c1|b0|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109110 Kho sách chuyên ngành 725 N576 - N576 Đồ án tốt nghiệp 1