• Đồ án tốt nghiệp
  • 727 N576 - T833
    Đồ án tốt nghiệp đại học: Bảo tàng nghệ thuật Chăm tỉnh Ninh Thuận /
DDC 727
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Nguyên Trinh
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Bảo tàng nghệ thuật Chăm tỉnh Ninh Thuận / Nguyễn Ngọc Nguyên Trinh; Đặng Văn Phú (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2015
Mô tả vật lý 81 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Trình bày các lối kiến trúc của nền văn hóa Chăm, di sản nghệ thuật Chăm....
Từ khóa tự do Kiến trúc công trình
Từ khóa tự do Bảo tàng nghệ thuật
Từ khóa tự do Văn hóa Chăm
Tác giả(bs) CN Đặng, Văn Phú
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10109716, 10109765
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113685
0026
0049E755A3B-8930-4658-BA7A-EE4C26572211
005202007291543
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20200729154319|bhoaitm|c20180621101935|dhoaitm|y20180621101632|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a727|bN576 - T833
100 |aNguyễn, Ngọc Nguyên Trinh
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Bảo tàng nghệ thuật Chăm tỉnh Ninh Thuận / |cNguyễn Ngọc Nguyên Trinh; Đặng Văn Phú (Giảng viên hướng dẫn)
260 |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2015
300 |a81 tr. ; |c29 cm.
520 |aTrình bày các lối kiến trúc của nền văn hóa Chăm, di sản nghệ thuật Chăm....
653 |aKiến trúc công trình
653 |aBảo tàng nghệ thuật
653 |aVăn hóa Chăm
700 |aĐặng, Văn Phú
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10109716, 10109765
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/2106qt/nguyen ngoc nguyen trinhthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109716 Kho sách chuyên ngành 727 N576 - T833 Khóa luận tốt nghiệp 1
2 10109765 Kho sách chuyên ngành 727 N576 - T833 Khóa luận tốt nghiệp 2

Không có liên kết tài liệu số nào