DDC 155.24
Tác giả CN Johnson, Spencer
Nhan đề Ai lấy miếng pho mát của tôi? : Who moved my cheese? / Spencer Johnson ; Phương Anh dịch
Thông tin xuất bản TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM, 2021
Mô tả vật lý 125 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Thông qua câu chuyện, tác giả đưa ra những chân lý đơn giản, bài học hữu ích và sâu sắc, từ đó giúp bạn đối đầu và vượt qua những thay đổi, khó khăn, thử thách trong công việc và cuộc sống
Từ khóa tự do Tâm lí cá nhân
Từ khóa tự do Thay đổi
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10120172-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119188
0022
00451616FBB-88E0-4D59-88D5-CDE6443B91CD
005202203111233
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043129984|c68,000 VNĐ
039|y20220311123320|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a155.24|bJ661 - S745
100 |aJohnson, Spencer
245 |aAi lấy miếng pho mát của tôi? : |bWho moved my cheese? / |cSpencer Johnson ; Phương Anh dịch
260 |aTP.HCM : |bTổng hợp TP.HCM, |c2021
300 |a125 tr. ; |c21 cm.
520 |aThông qua câu chuyện, tác giả đưa ra những chân lý đơn giản, bài học hữu ích và sâu sắc, từ đó giúp bạn đối đầu và vượt qua những thay đổi, khó khăn, thử thách trong công việc và cuộc sống
653 |aTâm lí cá nhân
653 |aThay đổi
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10120172-3
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 3/11/18thumbimage.jpg
890|a2|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120172 Kho sách chuyên ngành 155.24 J661 - S745 Sách tham khảo 1 Hạn trả:15-10-2022
2 10120173 Kho sách chuyên ngành 155.24 J661 - S745 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào