DDC 158.1
Tác giả CN Lưu, Dung
Nhan đề Bản tính con người / Lưu Dung; Ngân Nguyễn dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 182 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Thành công
Từ khóa tự do Tâm lý học ứng dụng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10118096
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117155
0022
0049F780624-D0C8-44F6-8B70-2FD2EA1A5AFE
005202009231540
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048929039|c58.000 VNĐ
039|y20200923154048|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a158.1|bL975 - D916
100 |aLưu, Dung
245 |aBản tính con người / |cLưu Dung; Ngân Nguyễn dịch
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2019
300 |a182 tr. ; |c24 cm.
653 |aThành công
653 |aTâm lý học ứng dụng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10118096
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 9/23092020/2thumbimage.jpg
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118096 Kho sách chuyên ngành 158.1 L975 - D916 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào