DDC 895.9228408
Tác giả CN Tony, Buổi Sáng
Nhan đề Cà phê cùng Tony : Tập bài viết / Tony Buổi Sáng
Thông tin xuất bản TP.HCM : Trẻ, 2020
Mô tả vật lý 268 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10120484-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119304
0022
004C83D156E-980C-4143-A51D-7477A5EAC53C
005202203170917
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786041158344|c90,000 VNĐ
039|y20220317091725|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a895.9228408|bT667 - S225
100 |aTony, Buổi Sáng
245 |aCà phê cùng Tony : |bTập bài viết / |cTony Buổi Sáng
260 |aTP.HCM : |bTrẻ, |c2020
300 |a268 tr. ; |c21 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10120484-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 3/17/7thumbimage.jpg
890|a2|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120484 Kho sách chuyên ngành 895.9228408 T667 - S225 Sách tham khảo 1
2 10120485 Kho sách chuyên ngành 895.9228408 T667 - S225 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào