DDC 158.1
Tác giả CN Ben-Shahar, Tal
Nhan đề Hạnh phúc hơn : Happier / Tal Ben-Shahar; Dương Ngọc Dũng (dịch)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Tổng hợp Tp.HCM, 2009
Mô tả vật lý 206 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày định nghĩa hạnh phúc và những nhân tố chủ yếu mang lại một cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, môi trường làm việc và trong các mối quan hệ. Đồng thời đề cập đến những tư tưởng về bản chất của hạnh phúc và tầm quan trọng của hạnh phúc trong cuộc sống.
Từ khóa tự do Bí quyết
Từ khóa tự do Hạnh phúc
Từ khóa tự do Tâm lý học ứng dụng
Tác giả(bs) CN Dương, Ngọc Dũng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10101262, 10105393
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011527
0021
0049D907D54-31D3-470E-BA6C-E6946BA81A9B
005201712131510
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c55.000 VNĐ
039|y20171213151133|zhoaitm
041 |avie
044 |avn
082 |a158.1|bT137
100 |aBen-Shahar, Tal
245 |aHạnh phúc hơn : |bHappier / |cTal Ben-Shahar; Dương Ngọc Dũng (dịch)
260 |aTp. HCM : |bTổng hợp Tp.HCM, |c2009
300 |a206 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày định nghĩa hạnh phúc và những nhân tố chủ yếu mang lại một cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, môi trường làm việc và trong các mối quan hệ. Đồng thời đề cập đến những tư tưởng về bản chất của hạnh phúc và tầm quan trọng của hạnh phúc trong cuộc sống.
653 |aBí quyết
653 |aHạnh phúc
653 |aTâm lý học ứng dụng
700 |aDương, Ngọc Dũng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10101262, 10105393
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/13122017/16thumbimage.jpg
890|a2|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10101262 Kho sách chuyên ngành 158.1 T137 Sách tham khảo 1
2 10105393 Kho sách chuyên ngành 158.1 T137 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào