• Sách Tham Khảo
  • 158.2 T759 - N576
    Khéo ăn khéo nói sẽ có được thiên hạ /

DDC 158.2
Tác giả CN Trác, Nhã
Nhan đề Khéo ăn khéo nói sẽ có được thiên hạ / Trác Nhã; Nguyễn Phương Thảo (dịch)
Lần xuất bản In lần thứ 10
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2021
Mô tả vật lý 403 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những kĩ năng giao tiếp cụ thể từ cuộc sống, xử lí các tình huống khác nhau, với những người khác nhau nhằm đem lại sự tín nhiệm và hỗ trợ của người khác
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Từ khóa tự do Quan hệ tương tác
Từ khóa tự do Giao tiếp
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10120334-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119246
0022
0040F2D4CA3-1B92-4CDC-AB8D-5DC5F53745A4
005202203151503
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043079555|c110,000 VNĐ
039|y20220315150352|ztungdt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a158.2|bT759 - N576
100 |aTrác, Nhã
245 |aKhéo ăn khéo nói sẽ có được thiên hạ / |cTrác Nhã; Nguyễn Phương Thảo (dịch)
250 |aIn lần thứ 10
260 |aH. : |bVăn học, |c2021
300 |a403 tr. ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu những kĩ năng giao tiếp cụ thể từ cuộc sống, xử lí các tình huống khác nhau, với những người khác nhau nhằm đem lại sự tín nhiệm và hỗ trợ của người khác
653 |aTâm lí học ứng dụng
653 |aQuan hệ tương tác
653 |aGiao tiếp
691 |aSách tham khảo
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10120334-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 3/15.03.22d/7thumbimage.jpg
890|a2|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120334 Kho sách chuyên ngành 158.2 T759 - N576 Sách tham khảo 1
2 10120335 Kho sách chuyên ngành 158.2 T759 - N576 Sách tham khảo 2 Hạn trả:10-10-2022

Không có liên kết tài liệu số nào