DDC 646.7
Tác giả CN Carnegie, Dale
Nhan đề Quẳng gánh lo đi và vui sống : How to stop worrying and start living / Dale Carnegie
Thông tin xuất bản TP. HCM : Tổng hợp, 2016
Mô tả vật lý 311 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Thành công
Từ khóa tự do Xử thế
Từ khóa tự do Kỹ năng sống
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10117209, 10120498
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116396
0022
0042389C2E1-C3ED-44DA-A7BA-93F7AEEE48FF
005202005081448
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a8935086838884|c76.000 VNĐ
039|y20200508144842|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a646.7|bC289 - D139
100 |aCarnegie, Dale
245 |aQuẳng gánh lo đi và vui sống : |bHow to stop worrying and start living / |cDale Carnegie
260 |aTP. HCM : |bTổng hợp, |c2016
300 |a311 tr. ; |c24 cm.
653 |aThành công
653 |aXử thế
653 |aKỹ năng sống
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10117209, 10120498
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 5/08052020v/2thumbimage.jpg
890|a2|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10117209 Kho sách chuyên ngành 646.7 C289 - D139 Sách tham khảo 1 Hạn trả:12-10-2022
2 10120498 Kho sách chuyên ngành 646.7 C289 - D139 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào