• Đồ án tốt nghiệp
  • 728 T772 - C559
    Đồ án tốt nghiệp đại học: Khách sạn du lịch biển Nha Trang /
DDC 728
Tác giả CN Trần, Duy Chương
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Khách sạn du lịch biển Nha Trang / Trần Duy Chương; Nguyễn Dương Tử (GVHD)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
Mô tả vật lý 68 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Tìm hiểu thêm về các giải pháp kỹ thuật xây dựng đồng thời khai thác cảnh quan đặc thù ở Bãi Dài, khai thác yếu tố cảnh quan, tổ chức các dịch vụ, môn chơi thể thao...
Từ khóa tự do Khách sạn
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Kiến trúc công trình
Tác giả(bs) CN Bùi, Minh Huy Tước
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109096
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118585
0026
004D1E98051-2318-43C4-BD73-17F64C3D475C
005202107210938
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20210721093830|zvulh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a728|bT772 - C559
100 |aTrần, Duy Chương
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Khách sạn du lịch biển Nha Trang / |cTrần Duy Chương; Nguyễn Dương Tử (GVHD)
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2017
300 |a68 tr. ; |c29 cm.
520 |aTìm hiểu thêm về các giải pháp kỹ thuật xây dựng đồng thời khai thác cảnh quan đặc thù ở Bãi Dài, khai thác yếu tố cảnh quan, tổ chức các dịch vụ, môn chơi thể thao...
653 |aKhách sạn
653 |aDu lịch
653 |aKiến trúc công trình
700 |aBùi, Minh Huy Tước
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109096
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 7/21072021v/trần duy chương_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0