DDC 728
Tác giả CN Trần, Hoàng Duy
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Cảng du lịch đảo Lý Sơn / Trần Hoàng Duy; Đặng Minh Khải (GVHD)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2018
Mô tả vật lý 83 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Tìm hiểu thêm về các giải pháp kỹ thuật xây dựng đồng thời khai thác cảnh quan đặc thù ở Bãi Dài, khai thác yếu tố cảnh quan, tổ chức các dịch vụ, môn chơi thể thao...
Từ khóa tự do Khách sạn
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Kiến trúc công trình
Tác giả(bs) CN Bùi, Minh Huy Tước
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109096
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118586
0026
0047774EEE5-B666-4C01-AF3D-44538578186A
005202107230855
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20210723085510|zvulh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a728|bT772 - D988
100 |aTrần, Hoàng Duy
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Cảng du lịch đảo Lý Sơn / |cTrần Hoàng Duy; Đặng Minh Khải (GVHD)
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2018
300 |a83 tr. ; |c29 cm.
520 |aTìm hiểu thêm về các giải pháp kỹ thuật xây dựng đồng thời khai thác cảnh quan đặc thù ở Bãi Dài, khai thác yếu tố cảnh quan, tổ chức các dịch vụ, môn chơi thể thao...
653 |aKhách sạn
653 |aDu lịch
653 |aKiến trúc công trình
700 |aBùi, Minh Huy Tước
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109096
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 7/23072021v/trần hoàng duy_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0