• Đồ án tốt nghiệp
  • 728 T772 - P577
    Đồ án tốt nghiệp đại học: Trường tiểu học hòa nhập cho trẻ tự kỷ quận 12 /
DDC 728
Tác giả CN Trần, Hữu Phú
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Trường tiểu học hòa nhập cho trẻ tự kỷ quận 12 / Trần Hữu Phú; Phạm Đăng Tuấn Lâm (GVHD)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2019
Mô tả vật lý 38 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Tìm hiểu thêm về các giải pháp kỹ thuật xây dựng đồng thời khai thác cảnh quan đặc thù ở Bãi Dài, khai thác yếu tố cảnh quan, tổ chức các dịch vụ, môn chơi thể thao...
Từ khóa tự do Khách sạn
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Kiến trúc công trình
Tác giả(bs) CN Bùi, Minh Huy Tước
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109096
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118587
0026
00478414E67-78B1-48C0-B0A0-B1AA0434B67E
005202107230913
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210723091323|zvulh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a728|bT772 - P577
100 |aTrần, Hữu Phú
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Trường tiểu học hòa nhập cho trẻ tự kỷ quận 12 / |cTrần Hữu Phú; Phạm Đăng Tuấn Lâm (GVHD)
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2019
300 |a38 tr. ; |c29 cm.
520 |aTìm hiểu thêm về các giải pháp kỹ thuật xây dựng đồng thời khai thác cảnh quan đặc thù ở Bãi Dài, khai thác yếu tố cảnh quan, tổ chức các dịch vụ, môn chơi thể thao...
653 |aKhách sạn
653 |aDu lịch
653 |aKiến trúc công trình
700 |aBùi, Minh Huy Tước
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109096
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 7/23072021v/trần hữu phú_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0