DDC 728
Tác giả CN Trần, Trịnh Tràm
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Resort sinh thái biển Mũi Né / Trần Trịnh Tràm; Lê Trọng Hải (GVHD)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2021
Mô tả vật lý 56 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Tìm hiểu thêm về các giải pháp kỹ thuật xây dựng đồng thời khai thác cảnh quan đặc thù ở Bãi Dài, khai thác yếu tố cảnh quan, tổ chức các dịch vụ, môn chơi thể thao...
Từ khóa tự do Khách sạn
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Kiến trúc công trình
Tác giả(bs) CN Bùi, Minh Huy Tước
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109096
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118590
0026
0047AD8F9E7-F922-4C51-A2A0-18778E3F6286
005202107240922
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210724092210|zvulh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a728|bT772 - T771
100 |aTrần, Trịnh Tràm
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Resort sinh thái biển Mũi Né / |cTrần Trịnh Tràm; Lê Trọng Hải (GVHD)
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2021
300 |a56 tr. ; |c29 cm.
520 |aTìm hiểu thêm về các giải pháp kỹ thuật xây dựng đồng thời khai thác cảnh quan đặc thù ở Bãi Dài, khai thác yếu tố cảnh quan, tổ chức các dịch vụ, môn chơi thể thao...
653 |aKhách sạn
653 |aDu lịch
653 |aKiến trúc công trình
700 |aBùi, Minh Huy Tước
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109096
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 7/24072021v/trần trịnh tràm_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0