DDC 728
Tác giả CN Trần, Trương Nam
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk / Trần Trương Nam; Trần Anh Tuấn (GVHD)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2018
Mô tả vật lý 53 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Tìm hiểu thêm về các giải pháp kỹ thuật xây dựng đồng thời khai thác cảnh quan đặc thù ở Bãi Dài, khai thác yếu tố cảnh quan, tổ chức các dịch vụ, môn chơi thể thao...
Từ khóa tự do Khách sạn
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Kiến trúc công trình
Tác giả(bs) CN Bùi, Minh Huy Tước
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109096
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118591
0026
004493C1333-04DF-462D-BDBB-0521F61032A6
005202107240938
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20210724093829|zvulh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a728|bT772 - N174
100 |aTrần, Trương Nam
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk / |cTrần Trương Nam; Trần Anh Tuấn (GVHD)
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2018
300 |a53 tr. ; |c29 cm.
520 |aTìm hiểu thêm về các giải pháp kỹ thuật xây dựng đồng thời khai thác cảnh quan đặc thù ở Bãi Dài, khai thác yếu tố cảnh quan, tổ chức các dịch vụ, môn chơi thể thao...
653 |aKhách sạn
653 |aDu lịch
653 |aKiến trúc công trình
700 |aBùi, Minh Huy Tước
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109096
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 7/24072021v/trần trương nam_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0