DDC 158.1
Tác giả CN Gawain, Shakti
Nhan đề Living in the light : a guide to personal and planetary transformation / Shakti Gawain, Laurel King
Thông tin xuất bản New World Library, 1998
Mô tả vật lý 256 tr. ; 22 cm.
Tùng thư Ebook
Từ khóa tự do Ebook
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118594
0022
004C78E8AB8-61C5-47B2-9E3F-B5AB2F029D49
005202109191923
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|y20210919192342|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a158.1
100 |aGawain, Shakti
245 |aLiving in the light : |ba guide to personal and planetary transformation / |cShakti Gawain, Laurel King
260 |bNew World Library, |c1998
300 |a256 tr. ; |c22 cm.
490 |aEbook
653 |aEbook
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2021/tháng 9/biathumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1