• Luận Văn Thạc Sĩ
  • Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức nghiên cứu tại công ty TNHH Thịnh Gia Huy L.A /

Tác giả CN Ngô, Nguyễn Chí Tùng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức nghiên cứu tại công ty TNHH Thịnh Gia Huy L.A / Ngô Nguyễn Chí Tùng; Võ Tấn Phong (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2020
Mô tả vật lý 123 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118705
0024
0049193232E-DED1-4E1D-AE96-249059F6A97C
005202111181521
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211118152145|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
100 |aNgô, Nguyễn Chí Tùng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức nghiên cứu tại công ty TNHH Thịnh Gia Huy L.A / |cNgô Nguyễn Chí Tùng; Võ Tấn Phong (GVHD)
260 |aTP.HCM, |c2020
300 |a123 tr. ; |ccm.
653 |aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 11/18/ngô nguyễn chí tùng_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0