• Luận Văn Thạc Sĩ
  • Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh An Giang /
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Định
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh An Giang / Nguyễn Hữu Định; Vũ Trực Phức (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2019
Mô tả vật lý 114 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118706
0024
0040FFA76B0-6912-4849-8E4B-44002320AED1
005202111220826
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20211122082609|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
100 |aNguyễn, Hữu Định
245 |aLuận văn thạc sĩ: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh An Giang / |cNguyễn Hữu Định; Vũ Trực Phức (GVHD)
260 |aTP.HCM, |c2019
300 |a114 tr. ; |ccm.
653 |aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 11/22/nguyễn hữu định_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0