• Luận Văn Thạc Sĩ
  • Luận văn thạc sĩ: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tại điện lực Bình Long /
Tác giả CN Nguyễn, Thị Ánh Hồng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tại điện lực Bình Long / Nguyễn Thị Ánh Hồng; Nguyễn Văn Toàn (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2020
Mô tả vật lý 127 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118707
0024
0040714B0CE-16A0-4030-B7B1-2C2B1C21F851
005202111220839
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211122083950|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
100 |aNguyễn, Thị Ánh Hồng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tại điện lực Bình Long / |cNguyễn Thị Ánh Hồng; Nguyễn Văn Toàn (GVHD)
260 |aTP.HCM, |c2020
300 |a127 tr. ; |ccm.
653 |aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 11/22/nguyễn thị ánh hồng_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0