• Luận Văn Thạc Sĩ
  • Luận văn thạc sĩ: Phát triển huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện sông Hinh tỉnh Phú Yên /
Tác giả CN Nguyễn, Thị Bảo Trâm
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Phát triển huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện sông Hinh tỉnh Phú Yên / Nguyễn Thị Bảo Trâm; Nguyễn Văn Phúc (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2019
Mô tả vật lý 82 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118708
0024
0047C83DA18-09B5-498C-AF73-CA2D5DE4BEBB
005202111220858
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20211122085851|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
100 |aNguyễn, Thị Bảo Trâm
245 |aLuận văn thạc sĩ: Phát triển huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện sông Hinh tỉnh Phú Yên / |cNguyễn Thị Bảo Trâm; Nguyễn Văn Phúc (GVHD)
260 |aTP.HCM, |c2019
300 |a82 tr. ; |ccm.
653 |aTài chính ngân hàng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 11/22/nguyễn thị bảo trâm_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0