• Luận Văn Thạc Sĩ
  • Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán lẻ tại siêu thị Vinmart Bảo Lộc /
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hà Vy
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán lẻ tại siêu thị Vinmart Bảo Lộc / Nguyễn Thị Hà Vy; Đoàn Thị Mỹ Hạnh (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2019
Mô tả vật lý 123 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118709
0024
0042C3D3372-A0DA-4DC4-8887-E2F371A3A828
005202111220906
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20211122090615|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
100 |aNguyễn, Thị Hà Vy
245 |aLuận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán lẻ tại siêu thị Vinmart Bảo Lộc / |cNguyễn Thị Hà Vy; Đoàn Thị Mỹ Hạnh (GVHD)
260 |aTP.HCM, |c2019
300 |a123 tr. ; |ccm.
653 |aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 11/22/nguyễn thị hà vy_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0