• Luận Văn Thạc Sĩ
  • Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cho vay tại quỹ tín dụng phường II thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng /
Tác giả CN Nguyễn, Thị Minh Thúy
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cho vay tại quỹ tín dụng phường II thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng / Nguyễn Thị Minh Thúy; Nguyễn Ngọc Duy Phương (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2020
Mô tả vật lý 96 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118710
0024
0043E5F847F-8B3B-4C19-9F4D-E5483BA2DDD0
005202111220941
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211122094138|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
100 |aNguyễn, Thị Minh Thúy
245 |aLuận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cho vay tại quỹ tín dụng phường II thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng / |cNguyễn Thị Minh Thúy; Nguyễn Ngọc Duy Phương (GVHD)
260 |aTP.HCM, |c2020
300 |a96 tr. ; |ccm.
653 |aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 11/22/nguyễn thị minh thúy_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0