• Luận Văn Thạc Sĩ
  • Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng cho vay tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam /
Tác giả CN Phạm, Thị Kim Phượng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng cho vay tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam / Phạm Thị Kim Phượng; Lê Hoàng Vinh (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2019
Mô tả vật lý 103 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118711
0024
0048731152F-ECEC-42D4-91D1-2A251637FA39
005202111220951
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20211122095139|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
100 |aPhạm, Thị Kim Phượng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng cho vay tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam / |cPhạm Thị Kim Phượng; Lê Hoàng Vinh (GVHD)
260 |aTP.HCM, |c2019
300 |a103 tr. ; |ccm.
653 |aTài chính ngân hàng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 11/22/phạm thị kim phương_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0