• Luận Văn Thạc Sĩ
  • Luận văn thạc sĩ: Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Đức Hòa, tỉnh Long An /
Tác giả CN Phạm, Thị Phúc Hậu
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Đức Hòa, tỉnh Long An / Phạm Thị Phúc Hậu; Lê Thị Thanh Hà (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2019
Mô tả vật lý 82 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118712
0024
004733AF1C8-B121-4DC7-8177-A6C9B57B5A3B
005202111221011
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20211122101128|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
100 |aPhạm, Thị Phúc Hậu
245 |aLuận văn thạc sĩ: Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Đức Hòa, tỉnh Long An / |cPhạm Thị Phúc Hậu; Lê Thị Thanh Hà (GVHD)
260 |aTP.HCM, |c2019
300 |a82 tr. ; |ccm.
653 |aTài chính ngân hàng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 11/22/phạm thị phúc hậu_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0