• Luận Văn Thạc Sĩ
  • Luận văn thạc sĩ: Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Tân Châu tỉnh An Giang /
Tác giả CN Trương, Minh Trí
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Tân Châu tỉnh An Giang / Trương Minh Trí; Nguyễn Minh Sáng (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2020
Mô tả vật lý 141 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118713
0024
0046929A195-747A-4678-AF88-64E55AC43DF9
005202111221018
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211122101837|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
100 |aTrương, Minh Trí
245 |aLuận văn thạc sĩ: Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Tân Châu tỉnh An Giang / |cTrương Minh Trí; Nguyễn Minh Sáng (GVHD)
260 |aTP.HCM, |c2020
300 |a141 tr. ; |ccm.
653 |aTài chính ngân hàng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 11/22/trương minh trí_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0