• Luận Văn Thạc Sĩ
  • Luận văn thạc sĩ: Sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phú Tân tỉnh An Giang /
Tác giả CN Võ, Thị Ngọc Huyền
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phú Tân tỉnh An Giang / Võ Thị Ngọc Huyền; Lê Thị Anh Đào (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2020
Mô tả vật lý 117 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118714
0024
0049AE0DEA5-CA6A-436B-9659-FFFA8985139E
005202111221026
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211122102637|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
100 |aVõ, Thị Ngọc Huyền
245 |aLuận văn thạc sĩ: Sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phú Tân tỉnh An Giang / |cVõ Thị Ngọc Huyền; Lê Thị Anh Đào (GVHD)
260 |aTP.HCM, |c2020
300 |a117 tr. ; |ccm.
653 |aTài chính ngân hàng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 11/22/võ thị ngọc huyền_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0