DDC 347.597
Tác giả TT Chính Phủ
Nhan đề Nghị định số 08/2020/NĐ-CP : Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại / Chính Phủ
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 52 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120205
00266
0046580E2A1-0432-47B1-A225-0094E1C0F880
005202209300928
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220930092833|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a347.597
110 |aChính Phủ
245 |aNghị định số 08/2020/NĐ-CP : |bVề tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại / |cChính Phủ
260 |c2020
300 |a52 tr. ; |ccm.
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0