DDC 347.597
Tác giả TT Chính Phủ
Nhan đề Nghị định số 21/2021/NĐ-CP : Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ / Chính Phủ
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 30 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120207
00266
004190FA447-5E6F-4C6E-9547-2FA580313F2E
005202209300938
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220930093838|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a347.597
110 |aChính Phủ
245 |aNghị định số 21/2021/NĐ-CP : |bQuy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ / |cChính Phủ
260 |c2021
300 |a30 tr. ; |ccm.
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0