DDC 343.59707210711
Tác giả TT Chính Phủ
Nhan đề Nghị định số 35/2020/NĐ-CP : Quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh / Chính Phủ
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 20 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120210
00266
00434DF74FA-C18A-4BE6-AC70-BD35C2CC9521
005202209300953
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220930095338|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a343.59707210711
110 |aChính Phủ
245 |aNghị định số 35/2020/NĐ-CP : |bQuy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh / |cChính Phủ
260 |c2020
300 |a20 tr. ; |ccm.
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0