DDC 346.597092202632
Tác giả TT Chính Phủ
Nhan đề Nghị định số 58/2012/NĐ-CP : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán / Chính Phủ
Thông tin xuất bản 2012
Mô tả vật lý 82 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120211
00266
0046EAE37E7-C480-4E5A-B80B-921FE161EDFC
005202209301001
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20220930100200|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a346.597092202632
110 |aChính Phủ
245 |aNghị định số 58/2012/NĐ-CP : |bQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán / |cChính Phủ
260 |c2012
300 |a82 tr. ; |ccm.
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0