DDC 343.597
Tác giả TT Chính Phủ
Nhan đề Nghị định số 75/2019/NĐ-CP : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh / Chính Phủ
Thông tin xuất bản 2019
Mô tả vật lý 22 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120214
00266
00451485C28-724E-4F47-BF2B-AEB789C51B5B
005202209301015
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220930101558|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a343.597
110 |aChính Phủ
245 |aNghị định số 75/2019/NĐ-CP : |bQuy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh / |cChính Phủ
260 |c2019
300 |a22 tr. ; |ccm.
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0