DDC 658.4
Tác giả CN Blanchard, Ken
Nhan đề Vị giám đốc một phút : The new one minute manager / Ken Blanchard, Spencer Johnson ; Dịch: Nguyễn Văn Phước...
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả vật lý 143 tr. ; cm.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cần thiết cho việc hoạch định chương trình cho tới việc thực thi nhiệm vụ, nâng cao năng suất, lợi nhuận để thành công trong công việc và cuộc sống
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Thành công
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120242
00266
004A33DBC24-4F8F-430C-B44E-777C31A6654C
005202210040936
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20221004093705|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.4|bB639 - K331
100 |aBlanchard, Ken
245 |aVị giám đốc một phút : |bThe new one minute manager / |cKen Blanchard, Spencer Johnson ; Dịch: Nguyễn Văn Phước...
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2007
300 |a143 tr. ; |ccm.
520 |aCung cấp những kiến thức cần thiết cho việc hoạch định chương trình cho tới việc thực thi nhiệm vụ, nâng cao năng suất, lợi nhuận để thành công trong công việc và cuộc sống
653 |aQuản lí
653 |aThành công
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 10/4/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0