DDC 335.1
Tác giả TT Ngân hàng thế giới
Nhan đề Nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi / Báo cáo về tình hình phát triển thế giới 1997 : Sách tham khảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1998
Mô tả vật lý 317 tr. ; cm.
Tóm tắt Đặc điểm tình hình thế giới ngày nay. Hoạt động thực tiễn của nhà nước trong một vài thập kỷ gần đây. Tập trung phân tích nhà nước cần phải làm gì và làm thế nào để đạt hiệu quả trong tình hình thế giới đang có những chuyển đổi sâu sắc. Ví dụ điển hình về một nhà nước hoạt động kém hiệu quả (Mỹ, Trung Quốc, Brazin...)
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Nhà nước
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120435
00266
004AE20D8D9-B7F6-488B-BE4F-91C8F6391B3C
005202211031559
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|y20221103155926|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a335.1
110 |aNgân hàng thế giới
245 |aNhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi / |cBáo cáo về tình hình phát triển thế giới 1997 : Sách tham khảo
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c1998
300 |a317 tr. ; |ccm.
520 |aĐặc điểm tình hình thế giới ngày nay. Hoạt động thực tiễn của nhà nước trong một vài thập kỷ gần đây. Tập trung phân tích nhà nước cần phải làm gì và làm thế nào để đạt hiệu quả trong tình hình thế giới đang có những chuyển đổi sâu sắc. Ví dụ điển hình về một nhà nước hoạt động kém hiệu quả (Mỹ, Trung Quốc, Brazin...)
653 |aXã hội
653 |aTài chính
653 |aNhà nước
691 |aLuật kinh tế
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 11/3/8thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0