DDC 342.59029
Tác giả CN Phan, Đăng Thanh
Nhan đề Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á / Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hoà ; S.t. tài liệu: Đinh Bá Trung...
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả vật lý 621 tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày lịch sử ra đời và các bước hoàn thiện Hiến pháp của 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, những sự kiện liên quan đến các bản Hiến pháp Việt Nam từ trước đến nay
Từ khóa tự do Lập hiến
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Đông Nam Á
Tác giả(bs) CN Trương, Thị Hòa
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10120929-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120997
00266
00465B9041A-84F4-417B-9629-4A5810F41741
005202212291736
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020|c260000
039|a20221229173656|bvulh|c20221229173628|dvulh|y20221229173534|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a342.59029|bP535 - T367
100 |aPhan, Đăng Thanh
245 |aLược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á / |cPhan Đăng Thanh, Trương Thị Hoà ; S.t. tài liệu: Đinh Bá Trung...
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh, |c2014
300 |a621 tr. ; |ccm.
520 |aTrình bày lịch sử ra đời và các bước hoàn thiện Hiến pháp của 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, những sự kiện liên quan đến các bản Hiến pháp Việt Nam từ trước đến nay
653 |aLập hiến
653 |aLịch sử
653 |aĐông Nam Á
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
700 |aTrương, Thị Hòa
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10120929-30
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 12/29/17thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120929 Kho sách chuyên ngành 342.59029 P535 - T367 Luật kinh tế 1
2 10120930 Kho sách chuyên ngành 342.59029 P535 - T367 Luật kinh tế 2

Không có liên kết tài liệu số nào