DDC 153.42
Tác giả CN De Bono, Edward
Nhan đề Six thinking hats : 6 chiếc mũ tư duy / Edward de Bono, Nguyễn Hữu Dũng dịch
Lần xuất bản Lần 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 271 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thought and thinking.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10121034-5
000 00000nam#a2200000u##4500
00121031
00266
00435AF37D3-F836-493B-9EE7-A569A1BC0882
005202212311315
008221003s0000 vm eng
0091 0
020|c119000
039|a20221231131534|bvulh|y20221231131451|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a153.42|bD278 - E25
100 |aDe Bono, Edward
245 |aSix thinking hats : |b6 chiếc mũ tư duy / |cEdward de Bono, Nguyễn Hữu Dũng dịch
250|aLần 3
260 |aHà Nội : |bThế giới
260|b2022
300 |a271 tr. ; |ccm.
653 |aThought and thinking.
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10121034-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 12/31/19thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121034 Kho sách chuyên ngành 153.42 D278 - E25 Luật kinh tế 1
2 10121035 Kho sách chuyên ngành 153.42 D278 - E25 Luật kinh tế 2

Không có liên kết tài liệu số nào