DDC 658.4022
Tác giả CN Gordon, Jon
Nhan đề Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả : The power of a positive team / Jon Gordon ; Phạm Lan Anh dịch
Thông tin xuất bản H. : Lao động. Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2018
Mô tả vật lý 246 tr. ; cm.
Tóm tắt Đưa ra một số phương pháp xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, cụ thể như: phải biết kiến tạo và chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh, làm việc với nhau dựa trên niềm tin, sự tích cực, tinh thần lạc quan, tích cực chuyển hoá, đào thải sự tiêu cực ; trao cho nhau sự kết nối, cam kết và quan tâm...
Từ khóa tự do Nhóm làm việc
Từ khóa tự do Kĩ năng
Tác giả(bs) CN Phạm, Lan Anh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10121036-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121032
00266
004B1723461-AFAB-42E3-8DF7-5AE2B87E0ED8
005202212311320
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045990445|c110000
039|y20221231132022|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.4022|bG662 - J761
100 |aGordon, Jon
245 |aXây dựng kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả : |bThe power of a positive team / |cJon Gordon ; Phạm Lan Anh dịch
260 |aH. : |bLao động. Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, |c2018
300 |a246 tr. ; |ccm.
520 |aĐưa ra một số phương pháp xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, cụ thể như: phải biết kiến tạo và chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh, làm việc với nhau dựa trên niềm tin, sự tích cực, tinh thần lạc quan, tích cực chuyển hoá, đào thải sự tiêu cực ; trao cho nhau sự kết nối, cam kết và quan tâm...
653 |aNhóm làm việc
653 |aKĩ năng
691 |aLuật kinh tế
700 |aPhạm, Lan Anh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10121036-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 12/31/20thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121036 Kho sách chuyên ngành 658.4022 G662 - J761 Luật kinh tế 1
2 10121037 Kho sách chuyên ngành 658.4022 G662 - J761 Luật kinh tế 2

Không có liên kết tài liệu số nào