DDC 394.2
Tác giả CN Antchak, Vladimir
Nhan đề Event portfolio management : theory and methods for event management and tourism / Vladimir Antchak, Vassilios Ziakas, Donald Getz
Thông tin xuất bản UK : Goodfellow Publishers, 2019
Mô tả vật lý 209 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Ziakas, Vassilios
Tác giả(bs) CN Getz, Donald
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00122265
00275
004AB33EECE-AC66-4A5A-9FA8-757AB10E9844
005202306051259
008230605s2019 vm eng
0091 0
039|y20230605125924|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a394.2|bA627 - V865
100 |aAntchak, Vladimir
245 |aEvent portfolio management : |btheory and methods for event management and tourism / |cVladimir Antchak, Vassilios Ziakas, Donald Getz
260 |aUK : |bGoodfellow Publishers, |c2019
300 |a209 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị sự kiện
691|aQuản trị khách sạn
691|aQuản trị du lịch và lữ hành
700 |aZiakas, Vassilios
700|aGetz, Donald
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 6/5/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0