DDC 338.4791
Tác giả CN Papathanassis, Alexis
Nhan đề Yellow Tourism : Crime and Corruption in the Holiday Sector / edited by Alexis Papathanassis, Stavros Katsios, Nicoleta Ramona Dinu.
Thông tin xuất bản Cham : Springer International Publishing, 2019
Mô tả vật lý 257 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Katsios, Stavros
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00122269
00276
0047CA43BD4-EEBB-4B2B-97C7-7744091DD463
005202306051350
008230605s2019 vm eng
0091 0
039|y20230605135019|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a338.4791|bP213 - A384
100 |aPapathanassis, Alexis
245 |aYellow Tourism : |bCrime and Corruption in the Holiday Sector / |cedited by Alexis Papathanassis, Stavros Katsios, Nicoleta Ramona Dinu.
260 |aCham : |bSpringer International Publishing, |c2019
300 |a257 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị sự kiện
691|aQuản trị khách sạn
691|aQuản trị du lịch và lữ hành
700 |aKatsios, Stavros
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 6/5/7thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0