DDC 394.2068
Tác giả CN Kozak, Metin
Nhan đề Tourist Behavior : An Experiential Perspective / Metin Kozak, Nazmi Kozak
Thông tin xuất bản Cham, Switzerland : Springer, 2018
Mô tả vật lý 208 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Management
Từ khóa tự do Special events
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00122272
00276
0045A8A06A6-BD50-46ED-BDA6-D1B5F8DA686A
005202306051418
008230605s2018 vm eng
0091 0
039|y20230605141839|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a394.2068|bK887 - M592
100 |aKozak, Metin
245 |aTourist Behavior : |bAn Experiential Perspective / |cMetin Kozak, Nazmi Kozak
260 |a Cham, Switzerland : |bSpringer, |c2018
300 |a208 tr. ; |ccm.
653 |aManagement
653 |aSpecial events
691 |aQuản trị sự kiện
691|aQuản trị khách sạn
691|aQuản trị du lịch và lữ hành
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 6/5/10thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0