Kí hiệu phân loại
Tác giả TT Văn phòng Quốc Hội
Nhan đề Luật số 01/VBHN-VPQH: Luật Thuế giá trị gia tăng / Văn phòng Quốc Hội
Thông tin xuất bản 2016
Mô tả vật lý 17 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Luật số 01/VBHN
Từ khóa tự do Luật thuế giá trị gia tăng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123119
00266
004861393BC-332C-44DC-BCBE-89C83A0256CD
005202310161727
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20231016172731|btanht|c20231016172614|dtanht|y20231016133841|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
084|bV217
110 |aVăn phòng Quốc Hội
245 |aLuật số 01/VBHN-VPQH: |b Luật Thuế giá trị gia tăng / |cVăn phòng Quốc Hội
260 |c2016
300 |a17 tr. ; |ccm.
653|aLuật số 01/VBHN
653|aLuật thuế giá trị gia tăng
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1