DDC 342.5970
Tác giả TT Chính phủ
Nhan đề Nghị định số 30/2020/NĐ-CP : Nghị định về công tác văn thư / Chính phủ
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 76 tr. ; cm.
Tóm tắt Giới thiệu các văn bản do Chính phủ và các Bộ ban hành về việc thiết lập, quản lý và thực hiện hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ như quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Văn bản do Bộ Tài chính ban hành về công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị trong ngành như quy định tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản và điều hành cơ quan Bộ Tài chính...
Từ khóa tự do Công tác văn thư
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật Việt Nam
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123304
00266
00483B5AF43-A644-4E83-B521-D8E43BE51D7C
005202310231354
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20231023135433|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a342.5970|bC539
110 |aChính phủ
245 |aNghị định số 30/2020/NĐ-CP : |bNghị định về công tác văn thư / |cChính phủ
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a76 tr. ; |ccm.
520 |aGiới thiệu các văn bản do Chính phủ và các Bộ ban hành về việc thiết lập, quản lý và thực hiện hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ như quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Văn bản do Bộ Tài chính ban hành về công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị trong ngành như quy định tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản và điều hành cơ quan Bộ Tài chính...
653 |aCông tác văn thư
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aPháp luật Việt Nam
691 |aLuật Kinh tế
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1