DDC 345.597
Tác giả TT Quốc hội
Nhan đề Luật số 07/2012/QH13 : Luật phòng, chống rửa tiền / Quốc hội
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2012
Mô tả vật lý 18 tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày về Luật và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền. Về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố...
Từ khóa tự do Luật chống rửa tiền
Từ khóa tự do Rửa tiền
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123306
00266
004A3115F69-239A-4E24-9FED-725D123E0818
005202310231436
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20231023143605|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a345.597|bQ91
110 |aQuốc hội
245 |aLuật số 07/2012/QH13 : |bLuật phòng, chống rửa tiền / |cQuốc hội
260 |aHà Nội, |c2012
300 |a18 tr. ; |ccm.
520 |aTrình bày về Luật và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền. Về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố...
653 |aLuật chống rửa tiền
653 |aRửa tiền
653 |aVăn bản pháp luật
691 |aLuật kinh tế
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1