DDC 346.59704
Tác giả TT Chính phủ
Nhan đề Nghị định số 16/2022/NĐ-CP : Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng / Chính phủ
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 94 tr. ; cm.
Tóm tắt Giới thiệu những quy định chung về Luật đất đai được Quốc hội thông qua; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, đất đai nhà ở; bất động sản, nhà ở và những quy định mới nhất; đất đai và quy định liên quan đến vay vốn ngân hàng.
Từ khóa tự do Vi phạm về xây dựng
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123310
00266
004B9B6609F-8B1C-45A4-89F5-D8E0A1DC3565
005202310231514
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20231023151401|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a346.59704|bC539
110 |aChính phủ
245 |aNghị định số 16/2022/NĐ-CP : |bNghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng / |cChính phủ
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a94 tr. ; |ccm.
520 |aGiới thiệu những quy định chung về Luật đất đai được Quốc hội thông qua; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, đất đai nhà ở; bất động sản, nhà ở và những quy định mới nhất; đất đai và quy định liên quan đến vay vốn ngân hàng.
653 |aVi phạm về xây dựng
653 |aXây dựng
653 |aVăn bản pháp luật
691 |aLuật kinh tế
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1