DDC 346.59704
Tác giả TT Chính phủ
Nhan đề Nghị định số 76/2015/NĐ-CP : Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản / Chính phủ
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 44 tr. ; cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách bao gồm: Luật kinh doanh bất động sản và quy định chi tiết thi hành; Tra cứu mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; Pháp luật về nhà ở và các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản; Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; Quy định mới về lệ phí trước bạ nhà, đất
Từ khóa tự do Luật kinh doanh bất động sản
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Bất động sản
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123311
00266
0048D8FAAB5-23FC-4D86-AF01-8F8EC1D1A8F9
005202310231523
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20231023152347|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a346.59704|bC539
110 |aChính phủ
245 |aNghị định số 76/2015/NĐ-CP : |bNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản / |cChính phủ
260 |aHà Nội, |c2015
300 |a44 tr. ; |ccm.
520 |aNội dung cuốn sách bao gồm: Luật kinh doanh bất động sản và quy định chi tiết thi hành; Tra cứu mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; Pháp luật về nhà ở và các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản; Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; Quy định mới về lệ phí trước bạ nhà, đất
653 |aLuật kinh doanh bất động sản
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aBất động sản
691 |aLuật kinh tế
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1