DDC 617.172
Tác giả CN Phạm, Văn Minh
Tác giả TT Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Nội
Nhan đề Phục hồi chức năng một số bệnh thường gặp / PGS.TS. Phạm Văn Minh (Ch.b); ThS.BS. Hoàng Khánh Chi; BSCKII. Nguyễn Quang Anh; BSCKII. Nguyễn Thị Việt Hà; BSCKI. Vũ Viết Dương; TS.BS. Nguyễn Hoài Nam; BSNT. Nguyễn Khánh Chi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2021
Mô tả vật lý 237 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bệnh thường gặp
Từ khóa tự do Phục hồi chức năng
Tác giả(bs) CN Hoàng, Khánh Chi
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Khánh Chi
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Việt Hà
Tác giả(bs) CN Vũ, Viết Dương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoài Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Anh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125712
00217
004FC1E2A28-E7A4-42BF-8418-FD095015153F
005202404201021
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20240420102119|btanht|y20240420085856|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617.172 |bP534 - M664
100 |aPhạm, Văn Minh
110 |aBệnh viện phục hồi chức năng Hà Nội
245 |aPhục hồi chức năng một số bệnh thường gặp / |cPGS.TS. Phạm Văn Minh (Ch.b); ThS.BS. Hoàng Khánh Chi; BSCKII. Nguyễn Quang Anh; BSCKII. Nguyễn Thị Việt Hà; BSCKI. Vũ Viết Dương; TS.BS. Nguyễn Hoài Nam; BSNT. Nguyễn Khánh Chi
260 |aHà Nội : |bY học, |c2021
300 |a237 tr. ; |ccm.
653 |aBệnh thường gặp
653 |aPhục hồi chức năng
691 |aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
700 |aHoàng, Khánh Chi
700|aNguyễn, Khánh Chi
700|aNguyễn, Thị Việt Hà
700|aVũ, Viết Dương
700|aNguyễn, Hoài Nam
700|aNguyễn, Quang Anh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/vật lý trị liệu - phục hồi chức năng/bia/02thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1