• Luận Văn Thạc Sĩ
  • 657 N576 - T562
    Tác động của tổ chức đến hành vi quảng bá thương hiệu tổ chức của người lao động :

DDC 657
Tác giả CN Nguyễn, Trần Tiến
Nhan đề Tác động của tổ chức đến hành vi quảng bá thương hiệu tổ chức của người lao động : Nghiên cứu Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng / Nguyễn Trần Tiến; TS. Phạm Duy Hiếu (HDKH)
Thông tin xuất bản 2024
Mô tả vật lý 122 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Quảng bá thương hiệu
Từ khóa tự do Người lao động
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125718
0024
004992804D3-9A51-4B17-A2D7-7045F5C6E339
005202404201233
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240420123321|ztanht
082 |a657|bN576 - T562
100 |aNguyễn, Trần Tiến
245 |aTác động của tổ chức đến hành vi quảng bá thương hiệu tổ chức của người lao động : |bNghiên cứu Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng / |cNguyễn Trần Tiến; TS. Phạm Duy Hiếu (HDKH)
260 |c2024
300 |a122 tr. ; |ccm.
653 |aQuảng bá thương hiệu
653 |aNgười lao động
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/luân văn thạc sĩ/tháng 04/bia/nguyễn trần tiếnthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1