Thông báo về việc triển khai sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến
Kính gửi: Quý Thầy Cô & Các Bạn Sinh viên
      Nhằm tăng cường nguồn lực thông tin phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên. Trung tâm Thông tin - Thư viện xin giới thiệu bộ sưu tập Cơ sở dữ liệu trực tuyến sau:
1. CSDL OECD iLibrary:  https://cesti.idm.oclc.org/login?url=https://www.oecd-ilibrary.org
Cơ sở dữ liệu OECD iLibrary là thư viện trực tuyến của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế bao gồm sách, giấy tờ, số liệu thống kê và cổng phân tích dữ liệu của OECD. CSDL OECD iLibrary chứa nội dung xuất bản bởi Cơ quan năng lượng Quốc tế (IEA), Cơ quan năng lượng hạt nhân (NEA), Trung tâm phát triển OECD, Chương trình đánh giá học sinh Quốc tế (PISA), và Diễn đàn vận tải Quốc tế (ITF).
2. CSDL SpringerLink: https://cesti.idm.oclc.org/login?url=https://link.springer.com
Springer Link là CSDL khoa học đa ngành, có thế mạnh các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và y học với hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách điện tử,…
3. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN: http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
Hơn 190.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được cập nhật hàng ngày.
Tên truy cập và mật khẩu: dhqthb
Thời gian sử dụng: 01/09/2022 – 01/09/2023
Thông tin hỗ trợ kỹ thuật:
Trong quá trình sử dụng, Quý Thầy/Cô và các bạn SV cần hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Anh Trương Minh Hoài - SĐT: 0938084083 - Email: hoaitm@hiu.vn
 
Trân trọng./.