Hội nghị Tập huấn với chủ đề: “Nâng cao kỹ năng tổ chức phục vụ người đọc trong các thư viện điện tử - thư viện số tại Việt Nam”

* Với mục tiêu triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, cung cấp các kiến thức, thông tin và những kỹ năng mới về phương thức/cách thức tổ chức phục vụ bạn đọc của thư viện trong môi trường thư viện điện tử - thư viện số, hướng tới cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

* Thư viện HIU phối hợp với Hội Thư viện Việt Nam, Liên chi hội Thư viện Đại học phía Nam (VILASAL) tổ chức Hội nghị Tập huấn với chủ đề: “Nâng cao kỹ năng tổ chức phục vụ người đọc trong các thư viện điện tử - thư viện số tại Việt Nam”.

- Thời gian: Từ ngày 24 – 25 tháng 10 năm 2019

- Địa điểm: Phòng 2.2 tòa nhà HIU TOWER 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Số lượng tham dự: 150 Cán bộ quản lý và chuyên viên Thư viện các Trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam.